Zadząd i Rada fundacji
Zarząd fundacji:
Lech Raczak – prezes zarządu
Marek Raczak – członek zarządu
Rada fundacji:
Zbigniew Jaśkiewicz – przewodniczący rady
Jacek Kubiak – członek rady
designed by teslathemes