Warsztaty

Warsztat fizycznej ekspresji aktorskiej – od listopada 2014 do połowy maja 2015

Kurs języka i ekspresji teatru alternatywnego posłuży doświadczeniu i poznaniu niekonwencjonalnych form działań aktorskich, angażujących nie tylko głos i mowę (dominujące w teatrze dramatycznym), ale ludzką fizyczność, całe ciało z jego energią, ruchem, gestem, rytmami akcji, fizycznością oddziaływania i komunikacji, możliwościami improwizacji pozawerbalnej, muzycznością głosu. Znajomość technik tego typu warunkuje możliwy i potrzebny rozwój teatru alternatywnego, może być podstawą kompetentnej oceny tego zjawiska i otwiera perspektywy samorealizacji i twórczości teatralnej.

Więcej…

designed by teslathemes